Na území Vněkarpatských sníženin vzniká organizace Polish Automotive Group EU

Dne 9. listopadu letošního roku ve byla městě Sędziszów Małopolski založena skupina Polish Automotive Group – první polská asociace sdružující výhradně domácí výrobce v automobilovém průmyslu. Iniciátorem a předsedou představenstva PAG je Adam Sikorski, ředitel PZL Sędziszów S.A. Asociace má celostátní zaměření.

Continue reading Na území Vněkarpatských sníženin vzniká organizace Polish Automotive Group EU