GLOBAL PERCEPTION, DETAILED APPROACH

Konstrukce

construction7
construction10
construction5
3d-screen

Úzká spolupráce přímo s naším konstrukčním oddělením ve vývojové fázi projektu vám umožní vyhnout se možným zvýšeným výdajům a zejména zbytečným prodlévám ve vývoji projektů, které mohou nastat při využití služeb externího dodavatele.  Budeme-li spolupracovat na projektu od počáteční koncepce a fáze návrhu, díky sdílení našich odborných znalostí a zkušeností můžeme společně zvolit nejvhodnější materiály, vylepšit design, optimalizovat výrobní postupy a metody a tím i snížit náklady.

Další služby

construction-1

Vývoj produktů

Úzká spolupráce přímo s naším konstrukčním oddělením ve vývojové fázi projektu vám umožní vyhnout se možným zvýšeným výdajům a zejména zbytečným prodlévám ve vývoji projektů, které mohou nastat při využití služeb externího dodavatele.  Budeme-li spolupracovat na projektu od počáteční koncepce a fáze návrhu, díky sdílení našich odborných znalostí a zkušeností můžeme společně zvolit nejvhodnější materiály, vylepšit design, optimalizovat výrobní postupy a metody a tím i snížit náklady.