V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme v současné době projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013709 v prioritní ose OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Projekt se zaměřuje na další vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecných IT znalostí, měkkých a manažerských znalostí, technických znalostí a jiného odborného vzdělávání.