GLOBAL PERCEPTION, DETAILED APPROACH

Certifikace

 ISO 9001:2015

Společnost BPT je akreditována podle normy ISO 9001:2015 (Systém managementu jakosti) a má zkušenosti se zpracováním výrobních zakázek od návrhů a konstrukce prototypů po kompletní zhotovení.

ČSN EN ISO 14001:2005

ISO 14001:2005 je norma, která specifikuje požadavky na navrhování, implementaci a certifikaci systémů environmentálního managementu pomáhající organizacím stanovit a naplnit environmentální politiku a environmentální cíle v souladu se zákonnými požadavky vztahujícími na relevantní druh aktivit.

 

ISO 14001: 2005 poskytuje univerzální metodu použitelnou pro všechny obory a pro jakoukoliv organizaci (výroba, služby, místní správa, stavebnictví, atd.)

Přijetí systému environmentálního managementu vyžaduje od vedení podniku strategické přehodnocení všech sfér činnosti, které mají dopad na životní prostředí, a nabízí následující výhody:

  •     snížení výdajů na nakládání s odpady;
  •     úspory ve spotřebě energie, vody, surovin;
  •     pozitivní image firmy před úřady, zákazníky a veřejností;
  •     rámec pro neustálé zlepšování výsledků z hlediska ochrany životního prostředí.

 

 ISO 50001:2012

ISO 50001 se zakládá na modelu systému managementu pro neustálé zlepšování používaného rovněž v rámci jiných dobře známých norem, jako je ISO 9001 a ISO 14001. Usnadňuje organizacím integraci hospodaření s energií do celku aktivit zaměřených na zlepšení kvality a efektivity environmentálního managementu.

ISO 50001:2011 poskytuje rámec požadavků pro organizace a pomáhá:

  • vypracovat politiku pro efektivnější využívání energie;
  • stanovit si cíle a priority pro splnění této politiky;
  • používat data pro lepší porozumění a rozhodování v otázkách využití energie;
  • měřit výsledky;
  • kontrolovat, jak dobře politika funguje; a
  • neustále zlepšovat hospodaření s energií.

Systém managementu kvality dle normy VDA 6.1.2016

Společnost BPT je akreditována podle normy VDA 6.1.2016 (Systém managementu jakosti) a má zkušenosti se zpracováním výrobních zakázek od návrhů a konstrukce prototypů po kompletní zhotovení.

 

Dotace

Rozvoj BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro rok 2015 realizovaného na území České republiky mimo území hlavního města Prahy společnost BPT získala finanční prostředky z programu spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu EU (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk.

Příjemce podpory pro rok 2014 byl oficiálně vyhlášen na 12. výročí Vancouver Gala 25. září 2014 v hotelu Pan Pacific.

 

Organizátoři

EU Fund

Rozvoj BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro rok 2015 realizovaného na území České republiky mimo území hlavního města Prahy společnost BPT získala finanční prostředky z programu spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu EU (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk.

Příjemce podpory pro rok 2014 byl oficiálně vyhlášen na 12. výročí Vancouver Gala 25. září 2014 v hotelu Pan Pacific.

 

Organizátoři

EU Fund