Na území Vněkarpatských sníženin vzniká organizace Polish Automotive Group EU

Dne 9. listopadu letošního roku ve byla městě Sędziszów Małopolski založena skupina Polish Automotive Group – první polská asociace sdružující výhradně domácí výrobce v automobilovém průmyslu. Iniciátorem a předsedou představenstva PAG je Adam Sikorski, ředitel PZL Sędziszów S.A. Asociace má celostátní zaměření.

PAG sdružuje především firmy z oblasti Vněkarpatských sníženin považované za nejvýznamnější pro polský automobilový průmysl. Charakteristickým prvkem, kterým se PAG odlišuje od jiných průmyslových sdružení, je skutečnost, že jejími členy jsou výhradně firmy s polským kapitálem. Mezi zakládajícími společnostmi PAG jsou vedle PZL Sędziszów také PIMOT (Przemysłowy instytut motoryzacji, Ústav automobilového průmyslu), Sanok Rubber Company SA, PELMET S.J., SPLAST Sp. z o.o., (Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe NABOR, Výrobně implementační společnost) Grażyna Naborczyk, skupina EKO-KARPATY Sp. z o.o., POM (Prywatny ośrodek maszynowy, Soukromé strojírenské centrum), GUMAT Róg Pawlikowski S.J., JASŁOMET PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. Jejich společným cílem je výroba a prodej výrobků pro automobilový průmysl pod vlastní polskou značkou.

  • „Na trhu s automobilovými díly v Polsku dominují velké, mezinárodní korporace. Mnozí tuzemští výrobci, kteří nejsou schopni čelit takové konkurenci, skončí jako subdodavatelé zahraničních značek. Začneme-li pracovat společně v rámci jedné organizace, výrazně rozšíříme možnosti pro vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj našich společností,“ zdůrazňuje Adam Sikorski, předseda představenstva PAG.

PAG plánuje navrhnout změny v oblasti legislativy, rozvíjet spolupráci v rámci výzkumu a vývoje a pracovat na zvýšení povědomí zákazníků o tom, že kvalita polských výrobků je stejně vysoká jako kvalita zahraničních značek.

Sídlo organizace se nachází ve městě Sędziszów Małopolski; skupina má též kancelář ve Varšavě.

Podrobný plán rozvoje aktivit PAG a podmínky vstupu budou prezentovány 18. listopadu na tiskové konferenci v rámci Kongersu 590 v Jasionce poblíž Řešova.

Source: pzlsedziszow.pl/

The Polish Automotive Group was established in Podkarpacie

On the 9th of November this year the Polish Automotive Group was established in Sędziszów Małopolski – it is the first Polish association which exclusively gathers domestic manufactures from the industry. The Initiator and Board Chairman of the PAG is Adam Sikorski, President of PZL Sędziszów S.A. The association has a nationwide character.

Continue reading The Polish Automotive Group was established in Podkarpacie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *