Spuštění nového firemního webu BPT 1. ledna 2016

Dne 1. ledna 2016, BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. spustila nové firemní webové stránky založené na aktualizované firemní identitě. Čerstvý nový přístup vytvoří novou tvář společnosti v digitálním světě. Hlavním konečným cílem rebrandingu je předvést našim klientům, zákazníkům a obchodním partnerům proces vývoje společnosti, díky kterému se dostala na další, ještě vyšší úroveň výkonu.

V průběhu roku 2015 naše společnost zaznamenala obrovský růst a proměnila se z malého rodinného podniku na středně velkou akciovou společnost. Vzhledem k lukrativnímu umístění (Česká republika, střední Evropa) plánujeme přilákat více vedoucích zahraničních společností působících v automobilovém průmyslu. Účelem nového firemního webu je vytvoření výstižné a přehledné prezentace našich aktivit. Díky využití nové komunikační strategie na webových stránkách nyní využíváme systematický přístup ke členění, tvorbě a zobrazení informací. „Naše nové firemní motto zní: Globální perspektiva a cit pro detail!” řekl Ivan Starodubov, nový vedoucí oddělení komunikace.

Oddělení komunikace dostalo dvojí úkol: jednak prezentovat firmu a budovat její globální image, jednak zajistit, aby nová řada služeb společnosti nejen získala ohlas v různých publikacích, odborných časopisech a recenzních stránkách, ale také získala příznivou reputaci odpovídající kvalitě služeb.

New BPT corporate website was launched on January 1st, 2016

On January 1st, 2016, BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. launched a new corporate website based on the new corporate identity. The fresh new approach will create a new face of the company in the digital environment. The main final objective of the rebranding is to show to our clients, customers and business partners a development process in the company that pushed the company to the absolutely new level of performance.
Continue reading New BPT corporate website was launched on January 1st, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *