SAPE Bohemia s.r.o. – Nový logistický partner BPT

SAPE Bohemia s.r.o. se stává novým akcionářem a partnerem BPT. SAPE nabízí služby v nejvyšší možné kvalitě s uplatněním moderních IT technologií a nejlepším poměrem cena-výkon. Prostřednictvím neustálého zlepšování dostupné kvality, spolu se strukturovaným systémem řízení kvality a spolehlivým dodavatelským systémem, je tento cíl splněn.

JIT (just in time) – dodáváme výrobky v požadovaném množství a v potřebném čase dle preferencí zákazníka. Výrobky jsou shromažďovány, baleny a doručovány ve správném pořadí, na paletách, dle požadavků zákazníka. V průběhu doručení jsou postupně odesílány zákaznické reference obsahující informace o ID, typu vozidla, produktové řadě, číslech dílů, montážních linkách, a pořadová čísla objednaných dílů dle místa montáže. Systém umožňuje zkontrolovat správnost dodávaných objednávek. Tímto se eliminuje riziko lidské chyby.

SAPE Bohemia s.r.o. – a new BPT’s partner in logistics

SAPE Bohemia s.r.o. is a new shareholder and a partner of BPT. SAPE offers services in the best possible quality with the support of modern IT technologies with the best price-performance ratio. Through constantly improving access to quality, along with a structured quality management system and a reliable supply system this goal is met.

Continue reading SAPE Bohemia s.r.o. – a new BPT’s partner in logistics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *